Wettelijke bepalingen

uitgever van de site

De onderhavige web site is eigendom van Chai & Bar NV
- N.V. met een kapitaal van 1 1824 640 €
- Ingeschreven in het handelsregister te Brussel onder nummer 0873102740
- Maatschappelijke zetel: Havenlaan 86C, 1000 Brussel
- BTW N°: BE0873 102 740
- KBO: 0873102740
- E-mail : info@chai-bar.be
- Telefoon : 02 375 46 36
- Fax : 02 375 97 37

directeur van de publicatie

De directeur van de publicatie van de web site is dhr. Frédéric Dufrasne in zijn hoedanigheid van directeur van de verkooppunten.

realisatie van de web site

Deze site werd ontworpen door VIDELOT in samenwerking met MYCreativeWeb - Dhr. Yannick Manesso (www.mycreativeweb.fr) voor de HTML integratie.

hosting van de site

De dienstverlener die zorgt voor de hosting, de directe en permanente opslag is :
OVH – 2 rue Kellerman – 59100 Roubaix

naamvermelding fotograaf

Dhr. Gaëtan Miclotte